O wystawie

Wystawa List 34 pół wieku później. Archeologia pamięci jest próbą przybliżenia sprawy Listu 34 osobom zainteresowanym historią polskiej kultury.

 

Z uwagi na monograficzny, popularyzatorski i edukacyjny charakter wystawa w całości dostępna jest w internecie, nie ma postaci wystawy stacjonarnej: to 34 slajdy o Liście 34.

 

Widzom, którzy chcieliby poznać więcej faktów i interpretacji, polecamy trzy publikacje:

J. Eisler, List 34, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

K. Rokicki, Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956-1970, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011.

Ł. Garbal, Jak powstawał List 34, „Wolność i Solidarność” 2012 nr 4.

 

Nota prawna

Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie nie rości sobie praw przedstawionych materiałów, wszelkie prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Materiały na stronie przedstawiono w celach edukacyjnych i badawczych. Wystawa jest w całości bezpłatna.

 

 Podziękowania

Za stałą pomoc dziękuję Rodzinie Jana Józefa Lipskiego – Marii Lipskiej, Marii Dmochowskiej, Agnieszce Lipskiej-Onyszkiewicz, Janowi Tomaszowi Lipskiemu.

 

Dziękuję Piotrowi Kłoczowskiemu, wicedyrektorowi Muzeum Literatury i kuratorowi Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, oddziału Muzeum – to z jego pomysłu na przypomnienie postaci i dziedzictwa Jana Józefa Lipskiego wyrosło wiele prac, w tym powstająca biografia Lipskiego, a także i ta wystawa.

 

Za pomoc w realizacji wystawy dziękuję pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej – prof. Jerzemu Eislerowi, dr Urszuli Kraśnickiej-Zajdler, Małgorzacie Zarembie, Robertowi Skolimowskiemu, archiwistom, kopistom, i pracownikom czytelni. To dzięki ich pracy u źródeł możliwe są takie znaleziska, jak odnalezienie różnych wersji Listu 34.

 

Kurator wystawy, autor tekstów: Łukasz Garbal
Współpraca: Zuzanna Rosińska
Realizacja internetowa: Leszek Onak
 
 

Skomentuj wystawę:

komentarzy