DO SKASOWANIA!

Podsumowanie

Plany inicjatywy podobnej do „listu 34” pojawiały się już późną jesienią 1963 r.; plotkowano wtedy o odłożeniu zjazdu PZPR, sytuacji po XV Plenum, odejściu Matwina, a co więcej, o szansie, jak interpretowano wydarzenia w partii:

„Wysuwane jest twierdzenie tego środowiska, iż wygląda na to, że w tej chwili jakikolwiek ośrodek opozycyjny byłby prawdziwym kłopotem dla kierownictwa Partii, rządu i administracji, że przy istnieniu słabej władzy administracyjnej w P.R.L. ośrodek opozycji jaki zaczyna rysować się, może okazać się niesłychanie groźny. Słabość władzy upatruje się w słabości m.in. aparatu represyjnego w tym i MSW. […] Mówi się, że na skutek kryzysu wewnątrz partyjnego oraz upadku ducha aparatu przemocy, każdy ośrodek opozycji może spowodować jakąś burzę”