DO SKASOWANIA!

Jan Józef Lipski przez lata będzie walczył o odzyskanie zarekwirowanych materiałów; część z nich zostanie jednak zatrzymana w archiwach MSW, i dopiero IPN wyda je rodzinie:

Zrzut ekranu 2014-03-27 (godz. 15.13.02)

Lipski do końca istnienia PRL będzie konsekwentnym opozycjonistą. M.in. współorganizował protest pisarzy w lutym 1968 r., próbował zorganizować protest intelektualistów w grudniu 1970 r., współorganizował protesty przeciw zmianom w konstytucji w roku 1975. W 1976 r. będzie współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników, w stanie wojennym zostanie uwięziony.