DO SKASOWANIA!

Cat-Mackiewicz zmarł przed zakończeniem śledztwa. Grzędziński miał być zamknięty w zakładzie dla umysłowo chorych w Tworkach (uniknął tego dzięki ukryciu go przez siostrę, żonę Struga, w zwykłym szpitalu).

Jedynym oskarżonym został Jan Nepomucen Miller, publikujący w londyńskich, emgracyjnych „Wiadomościach” redagowanych przez Mieczysława Grydzewskiego pod pseudonimem Stanisław Niemira. Został skazany na trzy lata w zawieszeniu.

Taka była dla niektórych pisarzy „mała stabilizacja” Władysława Gomułki.