Tekst Listu 34 wciąż w Polsce jest szerzej nieznany,
natomiast przeciw jego syganatariuszom i ich działaniom wszczęta zostaje kampania prasowa.

Publicznie atakowano tekst – nieznany czytelnikom (tekst Listu 34 zostanie zacytowany dopiero w maju).
 
Zrzut ekranu 2014-03-27 (godz. 15.00.51)

 

Zrzut ekranu 2014-03-27 (godz. 15.00.58)